EU Rik & Mon's
Nature.Guide

Gewoon veenmos

Sphagnum palustre
Veenmossen (Sphagnaceae)


(Alle credits en de rechten van de Wikipedia bron zijn van toepassing)

Het Gewoon veenmos (Sphagnum palustre) is een soort mos van het geslacht Sphagnum (veenmos).

Het is een algemene, bijna kosmopolitische soort, die vooral in vochtige naaldbossen voorkomt.

Naamgeving

  • Synoniem: Sphagnum cymbifolium (Ehrhart) R. Hedwig
  • Duits: Sumpf-Torfmoos

Determinatie

Het gewoon veenmos vormt stevige, lichtgroene tot lichtbruine, tot 25 cm lange planten met een stamdoormeter tussen 0,6 en 1,2 mm. De epidermis is drielagig, de cellen bezitten gewoonlijk 1 tot 3 huidmondjes en zijn rijk aan spiraalvormige vezels. De stengelblaadjes zijn tot 2 mm lang en 1,4 mm breed, afgerond tot bijna rechthoekig, met een smalle zoom van doorschijnende hyaliene cellen.

De takken staan in bundels van drie tot zes op de stam. De top is knopvormig, meestal duidelijker gepigmenteerd en draagt aan de rand tot 2 cm lange, gebleekte takken. De takblaadjes zijn hol en eirond, 1 tot 2 mm breed. Ze bestaan uit een netwerk van in doorsnede driehoekige groene cellen. De sporogonen zijn bijna bolvormig.

Ecologie

Het gewoon veenmos groeit voornamelijk op vochtige tot natte plaatsen in naaldbossen en natte graslanden, waar het uitgestrekte, bultige tapijten vormt. Het komt relatief minder in hoogveengebieden voor. Het wordt meestal aangetroffen samen met gewimperd veenmos, Sphagnum subnitens en haakveenmos.

Het gewoon veenmos is een kensoort van de moerasheide (Sphagno palustris-Ericetum).

Verspreiding

Het gewoon veenmos is algemeen en verspreid over Europa, Azië, beide Amerika's, Australië en Nieuw-Zeeland.


Waar?

Familie(1)

WWW info


Verder zoeken
0 Lijkt op (LA):
Sphagnum
Gewoon veenmos
Sumpf-Torfmoos
Sphagnum palustre [L.]
Sphagnum palustre [L.]
Sphagnum palustre [L.]
Sphagnum palustre [L.]Ecozone (biogeografische regio) instellen
select a region
© Copyright Nature.Guide Nederland 2024 door RikenMon tenzij anders aangegeven.