EU Rik & Mon's
Nature.Guide

Casarca

Tadorna ferruginea
Eendachtigen (Anatidae)Waar?

Familie(37)

WWW info

Vergelijk

Verder zoeken
Grootte Vorm Kleur Poten Hals Staart Voedsel Voedsel Nest
Grootte 60-90 cm  Vorm Watervogel Kleur Poten Vliezen   Hals Normaal   Staart Gewoon   Voedsel Waterdieren Voedsel Insecten  Nest Holte
60-90 cm Watervogel Vliezen Normaal Gewoon Waterdieren Insecten Holte
2 Lijkt op (LA):
Nijlgans
Bergeend
Ruddy shelduck
Casarca
Rostgans
Tadorne casarca
Casarca comune
Tarro canelo
Pato-ferrugíneoEcozone (biogeografische regio) instellen
select a region
© Copyright Nature.Guide Nederland 2024 door RikenMon tenzij anders aangegeven.